VAKFIMIZIN YILLARA GÖRE BİLANÇO VE GELİR GİDER TABLOLARI


2019 Yılı Ayrıntılı Gelir Gider tablosu 2019 Yılı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu 9.6.2020 12:29:04
2019 Yılı Bilançosu 2018 ~2019 Yılı Ayrııntılı Bilançosu 9.6.2020 12:22:25
2015 Yılı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu 2015 Yılı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu 27.9.2016 14:29:17
2015 Yılı Bilançosu 27.9.2016 12:47:32
2015 Yılı Gelir Gider İzahı 27.9.2016 09:40:55
2014 Yılı Bilançosu 20.3.2015 17:11:57
2013 Yılı Bilançosu 2013 Yılı Ayrıntılı Bilançosu 11.4.2014 15:09:14
2013 Yılı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu 2013 Yılı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu 11.4.2014 15:05:03
2011 Yılı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu 2011 Yılı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu 22.5.2012 16:52:28
2011 Yılı Ayrıntılı Bilançosu 2011 Yılı Ayrıntılı Bilançosu 22.5.2012 16:24:29
2010 yılı gelir gider izahı 2010 Yılı Gelir - Gider İzahı 14.6.2011 13:17:10
2010 Yılı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu 2010 Yılı Ayrıntılı Gelir-Gider Tablosu 13.6.2011 16:40:36
2010 Yılı Ayrıntılı Bilançosu 2010 Yılı Ayrıntılı Bilançosu 13.6.2011 17:26:01
2009 Yılı Ayrıntılı Gelir Tablosu 15.12.2010 15:40:21
2009 Yılı Ayrıntılı Bilançosu 15.12.2010 15:16:26
2008 Yılı Ayrıntılı Bilançosu 31/12/2008 Yılı Ayrıntılı Bilanço Tablosu 21.4.2009 13:05:37
2008 Yılı Ayrıntılı Gelir Tablosu 31/12/2008 Yılı Ayrıntılı Gelir Tablosu 21.4.2009 12:53:43
2004 Yılı Bilançosu 18.12.2008 23:11:26


粉嫩公主酒酿蛋采用现代科学方法粉嫩公主酒酿蛋正品,经过7年超长周期的研发,设置出更加合理的配方配比丰胸产品,使得同样一杯酒酿蛋,粉嫩公主酒酿蛋的营养效果是传统手工酒酿蛋效果的三倍,而且即充即饮很方便产后丰胸,而传统手工酒酿蛋的制作很麻烦,效果也不怎么好,营养价值很少丰胸方法