SAYI :SSK.Per.Yar.Vak./                                                                                          …/…/2022

KONU: Aidat Ödemeleri

GENELGE

-85-

 

            Bilindiği üzere; 22/01/2018 tarih ve75 sayılı Genelgemizle, üyelerimizin aylık aidat tutarları 01.02.2018tarihinden itibaren asgari 100,00 TL azami 1.000,00 TL olarak Yönetim Kuruluncatespit edilerek üyelerimize bildirilmiştir.

            Bu defa; Yönetim Kurulumuzun29.09.2022 tarih 526 sayılı kararı ile üyelerimizin aylık aidat tutarları01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari 100,00 TL, azami2.000,00.- TL olarak tespit edilmiştir.

            Buna göre; üyelerimizin yukarıdakibasamaklardan birini tercih ederek maaş aldıkları banka hesaplarına ekteörneğini verdiğimiz bilgileri ihtiva eden (Adı, soyadı, Vakıf üye numarasınımutlaka ilgili bankanın Vakfımız adına düzenleyeceği ekstrede görülmesi gereği,bankaya bildirilecektir) talimatları vermeleri gerekmektedir.

            Diğer taraftan “Vakfımızın Emeklilikİkramiyesi ve Ölüm Yardımı” yönetmeliğinin 5. Maddesine göre üyelik aidatını 6ay geçerli bir sebep olmadan yatırmayanların üyeliği son bulmaktadır. YönetimKurulumuzun bu yönde takdir hakkı yoktur.

            Açıklamaya çalıştığımız nedendenötürü üyelerimizin aidatlarının düzenli yatırılıp yatırılmadığı hususunuyakinen takipleri menfaatleri icabıdır

            Ayrıca; emekli olan veya istifaeden Vakıf üyelerinin aidat kesintisi için bankalara verdikleri otomatik(düzenli) ödeme talimatlarının iptalini yaptırmaları gerekmektedir.

            Vakıf üyelerimiz Web Sitemizden(adı-soyadı ve vakıf numaralarını girerek) üyelik aidatlarını ve emekliliğeesas ikramiye tutarlarını görebilirler.

            Bilgilerinizi ve gereğini acilenrica ederiz

 

Web SitesiAdresi

www.siyav.org.tr       

                                                                                    Sosyal Sigortalar Kurumu Personeli

                                                                            Yardımlaşma Vakfı

                                                                               (SİYAV)

 

                                                                   Yücel EREN              Prof.Dr.Yusuf Hatay ÖNEN

                                                                   Yön. Krl. Üyesi                       Yön. Krl Başkan   

 

 

                                                                                                          IBANNUMARALARI

İş Bankası Yenişehir Şb.                 3357185                    TR68 0006 4000 0014 21833571 85

Ziraat Bankası Yenişehir Şb           39775085-5001         TR79 0001 0004 7139 7750 8550 01

Halk Bankası Yenişehir Şb.            16000046                  TR66 0001 2009 2120 0016 000046

Yapı Kredi Çankaya Özel Ban. Şb  61252638                  TR89 0006 7010 0000 0061 252638

Garanti Bankası Atatürk Bul. Şb     6299952                    TR64 0006 2000 7100 0006 2999 52

Akbank Mithatpaşa Şb                     62309-0                    TR41 0004 6003 5488 80000623 09

Vakıflar Bankası Yenişehir Şb       00158007281172671 TR68 0001 5001 58007281 1726 71

Finansbank Atatürk Bulvarı Şb.     18431546                   TR07 0011 1000 0000 00184315 46

Denizbank Yenişehir Şb.                5946152-351              TR16 0013 4000 0059 4615 2000 01

 

 

 

DİLEKÇEÖRNEĞİ

 

 

 

……………….cari hesabımdan (bankamatikkartının arkasındaki hesap numarası yazılacak) Sosyal Sigortalar KurumuPersoneli Yardımlaşma Vakfının şubeniz nezdindeki SİYAV’ın 00158007281172671nolu temerküz hesabına her ayın 15 inci günü itibariyle düzenli olarak …………….TL kesilmesini arz ederim. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Adı– Soyadı

 

                                                                                                                     Vakıf Üye No:


Duyurular

Sıkça Sorulan Sorular

Vakıfa Nasıl Üye Olurum

 internet sitemizdeki dosyalar bölümünden dökecekleri üyelik kayıt formunu doldurup, ekine adli sicil kaydı ve SGK’nın internet sitesindeki (intra bölümünden hangi tarihte, nerede çalıştıklarını gösteren) hizmet dökümünü iliştirerek posta yoluyla ya da elden Vakfımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

Vakıftan Emekli Olmak İçin Gerekli Şartlar

 Vakfımıza en az 10 yıl aidat yatırmak ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmak gerekmektedir. Ayrıca ikramiye talebinde bulunmak için Vakfımıza müracaat edecek üyelerin bir dilekçe (adres, telefon, İş Bankası hesap numarası, yoksa İş Bankası şube adı, T.C kimlik no belirtilmesi) ile bu talebini bildirmesi ve ek 1 olarak Kamu Emeklilik Hizmetleri Daire Başkanlığından kendilerine posta ile gelen emekli aylığı başlama yazısını tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

Vakıf Üyeliğim Emekli / İstifa yoluyla sonlandı tekrar Üye olabilirmiyim

 sitemizde bulunan üyelik kaydı formunun aslının göndererek üye olabilirsiniz.

Üyelikten Ayrılmak istiyorum

  bir dilekçe (adres, telefon, İş Bankası hesap no, yoksa İş Bankası şube adı, TC kimlik no) gerekmektedir. Dilekçenin altına iş yeriniz tarafından yukarıdaki imza …………….. adlı kişiye aittir yazılıp tasdik edilmelidir. İstifa eden üyeler yalnızca yatırdıkları anaparayı alabilirler.

 Emekli olduktan ya da istifa ettikten sonra aidat kesintisi yapılmış üyelerimizin; bir dilekçeyle Vakfımıza müracaat etmesi gerekmektedir. (Adres, telefon, İş Bankası hesap no yoksa İş Bankası şube adı, TC kimlik no)