Ziyaretçi İstatistiği
 Aktif : 2
 Günlük : 17
 Aylık : 5460
 Yıllık : 22180
 Toplam : 22180
 
 
 
 


HABERLER
Emekli olan veya istifa eden üyelerin yeniden üyeliğe kabulü ile ilgili 62 sayılı Ekleme Tarihi : 27.08.2013 12:13:23
 

                                 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ
                                            YARDIMLAŞMA VAKFI
                                                    (SİYAV)
                                     Konur Sokak 67/5 Kızılay/ANKARA
                                      Tel. : 418 04 66  Fax : 418 10 88

SAYI  :  SSK. Per.Yar.Vak.
KONU:  Emekli olan veya İstifa                                                             …./06/2013
              Eden Üyelerimiz.                                                    
                
     
      GENELGE -63-

       Emekli olan veya istifa eden üyelerin yeniden üyeliğe kabulü ile ilgili 62 sayılı
Genelgede bazı hususların açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç duyulması nedeniyle,  yeniden düzenlenerek  yayınlanmasına gerek duyulmuştur.

 Bilindiği üzere, Vakfımızın 9. Olağan Genel Kurulu  ile 15. Mütevelli Heyet  toplantıları 25 Mayıs 2013 cumartesi günü yapılmıştır.

Mütevelli Heyet toplantısında; emekli olan veya istifa eden üyelerin aidat ödemek kaydı ile üyeliğe yeniden kabul edilebilmesi için, bu konuda; üyelerin durumuna Vakıf Senedindeki  “Üyeliğin sona ermesi” başlıklı 26. maddesinin l. Fıkra hükmüne uygun olarak işlem yürütülmesine karar verilmiştir.

Söz konusu 26. Maddede;
“Emeklilik, tayin, istifa v.b. nedenlerle  Kurumdan ayrılanların Vakıf üyeliği, aidat ödemeye devam etmeleri koşuluyla devam eder.” Şeklindedir.

Mütevelli Heyetçe ayrıca buna uygun olarak ikramiye talimatının 6. Maddesinin Yönetim Kurulunca yeniden düzenlenmesi  kabul edilmiştir.

 Yönetim Kurulumuzun 22.06.2013 tarihinde yapılan toplantısında, Mütevelli Heyet kararına uygun olarak  Vakfımız İkramiye Talimatının 6. Maddesi değiştirilmiştir.

 6. Maddenin eski ve yeni hali aşağıdadır.
 
İKRAMİYE TALİMATININ  6. MADDESİNİN ESKİ HALİ:
  “Üyelik aidatlarının veya katılma payının en az 10 tam yıl (Borçlanma dahil) ödenmesi ve 1. Maddedeki hal ve şartların gerçekleşmesi halinde, üyelere veya bunların hak sahiplerine Emekli ikramiyesi ödenir.”
 
İKRAMİYE YÖNETMELİĞİNİN 6. MADDESİNİN YENİ HALİ:
   Madde : 6
“Üyelik aidatlarının veya katılım payının en az 10 tam yıl (borçlanma dahil) ödenmesi ve l. Maddedeki hal ve şartların gerçekleşmesi kaydıyla, istekleri halinde kendilerine, ölümleri halinde hak sahiplerine emekli ikramiyesi ödenir.
 Vakıftan emekli ikramiyesini alarak veya istifa ederek üyelikten ayrılmış olanlar, istekleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere aidat ödemeleri  koşulu ile Yönetim Kurulunca Vakıf üyeliğine kabul edilebilir. Bu şekilde yeniden üyeliğe kabul edilen üyeler, kendilerinin üyeliğe kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu kararının alındığı tarihi takip eden aydan itibaren aidat ödemeye başlarlar.
Bu yeni üyelerden;
? Emekli ikramiyesi aldıktan sonra yeniden üyeliğe kabul edilenlerin, yeniden aidat ödemeye başladıkları tarihten itibaren biriken aidatları, ödenen bu aidatlar üzerinden hesaplanacak neması ile birlikte istedikleri halinde kendilerine, ölümleri halinde hak sahiplerine ödenir.
? İstifa ettikten sonra tekrar üyeliğe kabul edilenlerin yeniden aidat ödemeye başladıkları tarihten itibaren biriken aidatları, ödenen bu aidatlar üzerinden hesaplanacak neması ile birlikte,  10 tam yıl süreyle aidat ödenmesi ve l. Maddedeki hal ve şartların gerçekleşmesi kaydıyla, kendilerine, ölümleri halinde ise herhangi bir süre ve diğer şart aranmaksızın hak sahiplerine ödenir
 Yeniden üyeliğe kabul edilen üyelere geçmişe yönelik sürelerle ilgili herhangi bir borçlanma hakkı tanınmayacağı gibi, üyelikten ayrılmaları halinde de, kendilerine ve hak sahiplerine üyeliğe kabulden sonraki aidatları ve bu aidatları üzerinden hesaplanacak nemalar dışında herhangi bir ilave ödeme yapılmaz.”

 Buna göre;

Emekli veya istifa eden üyelerimizin yeniden üyeliğe kabulü imkan dahiline girmiş olup, müracaat edenlerin ikramiye talimatının yukarıda belirtilen değiştirilmiş halindeki şartlar dahilinde üyeliğe kabulü yapılabilecektir.

Ayrıca, halen üyelik aidatlarını ödemeye devam eden üyelerimizin isterlerse, emekli ikramiyelerini almadan da üyeliğe devam etme imkanı tanınmıştır.

Vakıftan emekli ikramiyesini alarak ayrılan veya istifa eden üyeler ile hak sahipleri Vakfın tesis ve işletmelerinden diğer üyeler gibi yararlanabileceklerdir.

Müracaat ile ilgili düzenlenen başvuru formu ekte gönderilmiş olup, başvuru formunu dolduran üyelerimizin aşağıda belirtilen Vakfımız adresine göndermeleri halinde, Yönetim Kurulumuzca durumları incelenip üyeliğe kabulü yapıldıktan sonra kendilerine bilgi verilecektir.

Konu ile ilgili yayınlanmış olan 62 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edilmesini  rica ederiz.

 

                                             
                                      Sosyal Sigortalar Kurumu Personeli
                                                 Yardımlaşma Vakfı
                                                        (SİYAV)

                                                                         
                                Hüseyin KABADAYI          Yalçın ÇINAR
                                Müdür                     Başkan Yardımcısı 


EK: 1- Başvuru Formu (Bilgisayarınıza İndirmek için Tıklayınız)

 >> <<İndirilebilir Belgeler
   Eklenme Tarihi : 10.01.2014 00:00:00
   Aidat Artrımı ve Talimatı Formu indirmek için tıklayınız    
   Eklenme Tarihi : 10.01.2014 00:00:00
   Öğrenim kredisi başvuru formu için Tıklayıınız    
   Eklenme Tarihi : 10.01.2014 15:47:31
   Üye Kayıt Formunu indirmek için buraya tıklanınız    
ANKARA ANKARA
..:: Baglantilar ::..
 
 
 
 
 
Uye Girisi
  Vakıf Sicili :  
  Adı :  
  Soyadı :